API Testing với Postman

API Testing với Postman

Anh Pham
0 đánh giá 30 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Hiểu được các thức hoạt động của một Website
 • Biết cơ bản về API
 • Biết cách cài đặt Postman
 • Biết cách sử dụng Postman để thực hiện API Testing
 • Vận dụng Automation Test với API bằng Postman

Giới thiệu khóa học

Khoá học đào tạo API Testing với Postman miễn phí được tài trợ bởi iTMS Coaching

Nội dung khóa học

 • Tìm hiểu về API
 • Vì sao cần phải test API
 • Tìm hiểu về Protocol
 • Tìm hiểu về HTTP
 • Tìm hiểu về Request và Response
 • Postman là gì?
 • Tìm hiểu về Postman UI
 • Hướng dẫn tạo request bằng Postman
 • Làm việc với Postman Collection
 • Postman Collection Runner
 • Sử dụng biến trong Postman
 • Sử dụng Set và Get trong Scripting
 • Khởi tạo và sử dụng biến môi trường
 • Tạo TEST và Code Snippets
 • Chạy Postman từ Commandline
 • Truyền tham số để chạy Automation Test

Thông tin giảng viên

Anh Pham
383 học viên 5 khóa học

Trên 11 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, đã từng làm việc tại các công ty phần mềm lớn tại Việt Nam như: Logigear, Nash Tech, KMS...

Hiện tại đang làm việc ở vị trí Project Manager tại công ty phần mềm Infodation. Bên cạnh đó, anh cũng là người sáng lập cộng đồng iTMS Coaching.

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Thời lượng:
Giáo trình: 16 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC