Card image cap
Tìm hiểu mô hình Testing Bootcamp dành cho Tester

Testing Bootcamp là các khóa đào tạo ngắn, cường độ đào tạo cao, được thiết kế riêng cho các sinh viên. Với kiến thức thực…

Card image cap
Bí quyết để trở thành Tester dành cho người trái ngành

Về cơ bản, bạn có thể hiểu Tester chính là người sẽ giúp đảm bảo chất lượng của sản phẩm phẩm mềm (Giao diện đẹp,…

Card image cap
Hướng dẫn Tester viết CV bằng Tiếng Anh chuyên nghiệp

CV là viết tắt của từ Curriculum Vitae. Hiểu nôm na là một tài liệu dài khoảng chừng 2 trang giấy trình bày bạn là…

Card image cap
Selenium IDE đã trở lại.

Selenium IDE là một extension (plugin) dùng để tự động hóa việc kiểm thử chạy trên trình duyệt Firefox, Chrome thông qua tính năng Record…

Card image cap
Tìm hiểu về kiểm thử tự động (Automation Test)

Kiểm thử tự động (Automation testing) là quá trình sử dụng những công cụ hỗ trợ để kiểm thử phần mềm. Đây là quá trình…

Card image cap
7 nguyên tắc Kiểm Thử theo ISTQB

Trong kiểm thử phần mềm có 7 nguyên tắc kiểm thử. Những nguyên tắc chính là những quy định hoặc là luật mà chúng ta…

Card image cap
Tìm hiểu về Usability Testing

Usability Testing Là kiểm tra tính khả dụng để tạo ra một sản phẩm làm cho khách hàng mua ngay từ cái nhìn hoặc lần…

Card image cap
Tìm hiểu về Smoke Testing và Sanity Testing

Smoke Testing và Sanity Testing là những chủ đề bị hiểu lầm nhất trong Kiểm thử phần mềm. Có rất nhiều tài liệu về chủ…