Mobile Automation Testing with Appium (Android only)

Minh Đỗ

(1)
6.579.000đ
4.950.000đ

Automation Test with Selenium and Java 27.09.2021

Khánh Đỗ

(1)
6.350.000đ
4.950.000đ

Automation Test với Python và Robot Framework

Oánh Nguyễn

(1)
4.450.000đ
2.450.000đ

Các gói khóa học

VIP Member

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1


699.000đ