Mini Testing Bootcamp 10.08

Chương trình huấn luyện Tester chuyên sâu Mini Testing Bootcamp

Anh Pham
0 đánh giá 65 học viên

Bạn sẽ học được gì

Chương trình huấn luyện Tester chuyên sâu Mini Testing Bootcamp

Giới thiệu khóa học

Chương trình huấn luyện Tester chuyên sâu Mini Testing Bootcamp

Nội dung khóa học

 • Rules and Regulations
 • Software Requirement
 • Code of conduct
 • Live Class 10.08
 • Test Case Design Technique (Tài liệu)
 • Test Case Design Technique
 • Live Project Infomation
 • Homework 10.08
 • Live Class 14.08
 • Web Elements Eplanation
 • Adhoc Testing
 • Bug Vocabulary Học thử
 • Checklist for Bug Report
 • Homework 14.08
 • Live Class 21.08
 • Test Case for Register function
 • Test Case for Register function (Tài liệu )
 • Hướng dẫn viết Test Case chức năng Login
 • Hướng dẫn viết Test Case chức năng Login (Tài liệu)
 • Hướng dẫn viết Test Case chức năng Logout
 • Hướng dẫn viết Test Case chức năng Logout (Tài liệu)
 • Homework 21.08
 • Homework 21.08 ( Tài liệu)
 • Live Class - Now your turn!
 • How to write CV
 • Some Tips for your CV
 • Homework 25.08
 • SDLC Overview
 • Waterall model
 • Agile Scrum model
 • 12 Principles of Agile Project
 • Advantage - Disadvantage of Agile
 • What is Scrum?
 • Scrum Terminologies
 • Agile Scrum process
 • Definition of Ready & Definition of Done
 • Agile with Jira
 • How to install iTMS Tool on JIRA
 • Thiết lập hệ thống quản lý Bug – Zoho
 • Đáp án bộ Test Case
 • Đáp án bộ Test Case (Tài liệu)
 • GUI Testing Checklist

Thông tin giảng viên

Anh Pham
383 học viên 5 khóa học

Trên 11 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, đã từng làm việc tại các công ty phần mềm lớn tại Việt Nam như: Logigear, Nash Tech, KMS...

Hiện tại đang làm việc ở vị trí Project Manager tại công ty phần mềm Infodation. Bên cạnh đó, anh cũng là người sáng lập cộng đồng iTMS Coaching.

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Testing Bootcamp 08.2021
Oánh Nguyễn
(2) 11 học viên
Thời lượng:
Giáo trình: 42 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC